Sācies attaisnoto izdevumu par izglītošanu iesniegšanas laiks

Visa informācija- kā atrast mūs izglītības sistēmā- http://jdfs.lv/par-mums/sporta-skola/

Jura Docenko futbola skola Alberts ir fizisku personu dibināta  un to pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde.

Akreditētas un   licencētas profesionālās ievirzes sporta programmas: ” Futbols” :

kods 20V81301, licence Nr. P -11122, izdota 2015. gada 19. februārī

kods 30V81301 , licence Nr. P-11123, izdota 2015. gada 19. Februārī

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3371803035

Atgādinām, ka maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam-DALĪBAS  MAKSA

plašāka informācija VID mājas lapā ->https://www.vid.gov.lv/lv/brivpratiga-gada-ienakumu-deklaracija