Sporta skola

Jura Docenko futbola skola Alberts ir fizisku personu dibināta  un to pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde.

Gatavojamies akreditēt divas jaunas licencētas profesionālās ievirzes sporta programmas: ” Futbols” :

kods 20V81301, licence Nr. P -11122, izdota 2015. gada 19. februārī

kods 30V81301 , licence Nr. P-11123, izdota 2015. gada 19. Februārī

 

pasnovertejuma_zinojums_2016_gada_septembris

ieksejas-kartibas-noteikumi