Sporta skola

Jura Docenko futbola skola Alberts ir fizisku personu dibināta  un to pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde.

Akreditētas un   licencētas profesionālās ievirzes sporta programmas: ” Futbols” :

kods 20V81301, licence Nr. P -11122, izdota 2015. gada 19. februārī

kods 30V81301 , licence Nr. P-11123, izdota 2015. gada 19. Februārī

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3371803035

Ieksejas kartibas noteikumi 2017

Nolikums par izglītojamo uzņemsanu_2017

Pasnovertejuma_zinojums_2017_