Sporta skola

Jura Docenko futbola skola Alberts ir fizisku personu dibināta  un to pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde.

Akreditētas un   licencētas profesionālās ievirzes sporta programmas: ” Futbols” :

kods 20V81301, licence Nr. P -11122, izdota 2015. gada 19. februārī

kods 30V81301 , licence Nr. P-11123, izdota 2015. gada 19. Februārī

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3371803035

Ieksejas kartibas noteikumi 2017

Nolikums par izglītojamo uzņemsanu_2017

Pasnovertejuma_zinojums_2017_

Sākot ar 2017.gadu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi varēs atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa arī no tās summas, kas  būs samaksāta par bērnu interešu izglītību.

Atgādinām, ka maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam-DALĪBAS  MAKSA