Sporta skola

Profesionālās ievirzes izglītības iestāde “Jura Docenko futbola skola “Alberts”” ir Biedrības “Jura Docenko futbola skola Alberts” struktūrvienība.

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3371803035.

Tiek īstenotas profesionālās ievirzes sporta izglītības  programmas ar akreditācijas termiņu 12.10.2028.:

” Futbols” kods 20V81301, licencēšanas ID, P-6062, izdota 2022. gada 31. maijā;

” Futbols” kods 30V81301, licencēšanas ID, P-6063, izdota 2022. gada 31. maijā.

PIII_JDFS_Alberts_NOLIKUMS_

Ieksejas_kartibas_noteikumi

Nolikums_par_izglītojamo_uznemšanu,_pārcelsanu_nākamajā_grupā_kārtība

Pielikums Nr.1_Iestāšanās kontrolnormatīvi

Pielikums Nr.2_lietotie saīsinājumi

Pielikums Nr.3_Kontrolnormatīvu testi zēniem

Pielikums Nr.4_Kontrolnormatīvu testi meitenēm

Pašnovērtējuma_ziņojums_JDFS

Pašnovērtējuma ziņojums_2023_

Pasnovertejuma_zinojums_par_2021_2022_macibu_gadu

JDFS_Alberts_Attīstības_plāns

Darba_plans_2022_2023_macibu_gadam

Kartiba_par_ricibu_ja_tiek_konstateta_fiziska_vai_emocionala_vardarbiba

Kontakti:

Biroja adrese: Skolas iela 21, Rīga, LV-1010,  408e kabinets.

Izglītības iestādes direktores vietniece Liene Brāle, mob. 22334045, e-pasts: info@jdfs.lv;

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšējas vienošanās:

Pirmdienā no 9:00-13:00

Trešdienā no 13:00-17:00

Nodokļa atmaksa pienākas par tiem interešu izglītības pasākumiem, ko piedāvā izglītības iestāde, kā arī par pulciņiem, ko piedāvā cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai. Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs ir izglītības iestāde, ir pieejama izglītības iestāžu reģistrā. Savukārt par pašvaldības izsniegtajām licencēm informācija atrodama attiecīgās pašvaldības mājas, kā arī VID mājas lapā.

Maksājums, kas pievienojams gada ienākuma deklarācijai, par attiecīgo interešu izglītību var būt veikts gan skaidrā naudā (čeks, kvīts), gan ar interneta bankas pārskaitījumu (maksājuma uzdevums vai konta izraksts, kas nav jāapstiprina bankā).

Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti ir jābūt norādītam pakalpojuma sniedzējam (nosaukumam, reģistrācijas numuram), bērna vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam). Ja samaksas dokumentā nav uzrādīta visa iepriekš minētā informācija, tad apliecinājumam var pievienot līgumu, rēķinu vai citu dokumentu, kurā ir redzama attiecīgā informācija.

maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim –

Maksājuma mērķis:

izgl.iest.reģ.Nr. 3371803035, Vārds Uzvārds, Personas-kods, maksa par nodarbībām ,filiāle

Kā atrasts informāciju par JDFS Alberts  kā izglītības iestādi:

  1. https://www.viis.gov.lv/registri/iestades – meklētājā rakstot -ALBERTS