Sporta skola

Jura Docenko futbola skola Alberts ir fizisku personu dibināta  un to pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde.

Akreditētas un   licencētas profesionālās ievirzes sporta programmas: ” Futbols” :

kods 20V81301, licence Nr. P -11122, izdota 2015. gada 19. februārī

kods 30V81301 , licence Nr. P-11123, izdota 2015. gada 19. Februārī

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3371803035

PIII_JDFS_Alberts_NOLIKUMS_

Ieksejas kartibas noteikumi

Nolikums par izglītojamo uzņemsanu_

Pašnovērtējuma_ziņojums_JDFS

Nodokļa atmaksa pienākas par tiem interešu izglītības pasākumiem, ko piedāvā izglītības iestāde, kā arī par pulciņiem, ko piedāvā cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai. Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs ir izglītības iestāde, ir pieejama izglītības iestāžu reģistrā. Savukārt par pašvaldības izsniegtajām licencēm informācija atrodama attiecīgās pašvaldības mājas , kā arī VID mājas lapā.
Maksājums, kas pievienojams gada ienākuma deklarācijai, par attiecīgo interešu izglītību var būt veikts gan skaidrā naudā (čeks, kvīts), gan ar interneta bankas pārskaitījumu (maksājuma uzdevums vai konta izraksts, kas nav jāapstiprina bankā).

Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti ir jābūt norādītam pakalpojuma sniedzējam (nosaukumam, reģistrācijas numuram), bērna vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam). Ja samaksas dokumentā nav uzrādīta visa iepriekš minētā informācija, tad apliecinājumam var pievienot līgumu, rēķinu vai citu dokumentu, kurā ir redzama attiecīgā informācija.

maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim –

Maksājuma mērķis:

izgl.iest.reģ.Nr. 3371803035, Vārds Uzvārds, Personas-kods, maksa par nodarbībām ,filiāle

Kā atrasts informāciju par JDFS Alberts  kā izglītības iestādi:

  1.  https://www.viis.gov.lv/registri/iestades – meklētājā rakstot -ALBERTS