Apdrošināšana

Kā rīkoties, ja noticis apdrošināšanas gadījums:

Detalizēta informācija par apdrošināšanas gadījumu: https://www.seesam.lv/lv/pieteikt-atlidzibu/nelaimes-gadijumu-apdrosinasana

Īsumā, jārīkojas šādi:

1) vispirms jādodas uz ārstniecības iestādi (nepieciešamības gadījumā jāziņo policijai),
2) jāpaņem visi izraksti, slēdzieni un citi dokumenti saistībā ar mediķu noteikto diagnozi,
3) jāpiesaka zaudējums AAS Seesam: telefoniski: 6706 1032 vai internetā

Apdrošināšanas atlīdzības prasības pieteikums
Apdrošināšanas polises Nr.:

BĒRNU, SKOLĒNU UN JAUNIEŠU NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANAS POLISE
Nr. 23/000/003254/19
Treneriem, kuri nespēlē pie 1.līgas
NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANAS POLISE
Nr. 22/782/000056/19
18+un treneri kuri spēlē pie 1.ligas
NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANAS POLISE
Nr. 22/782/000047/19
NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANAS POLISE  NGA17
Nr.22/782/000072/19

Apdrošināšanas periods- 31.03.2018-30.03.2020

 

Ja Jūs apjūkat un nesaprotat, ko darīt, varat droši zvanīt:  26174668

APDROŠINĀTO AUDZĒKŅU SARAKSTS 2019.g. apdrošināsana_JDFS

 

Kontakti:

Ilgars Medžidovs
Klientu sadarbības vadītājs

Seesam Insurance AS Latvijas filiāle

Muitas iela 1, Rīga, LV-1010

M. 26174668

e-pasts: ilgars.medzidovs@seesam.lv