Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dainim Kovalam

Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.

Skumju brīdī esam kopā ar Daini Kovalu, sievu aizsaulē aizvadot.